Registracija

Autorinės teisės ir duomenų apsauga

Fotospauda.lt užtikrina Autorių teisių ir vartotojų duomenų apsaugą, laikantis LR įstatymų ir normų, įsipareigoja neperduoti vartotojo duomenų jokiems tretiems asmenims ir nenaudoti jų jokiems kitiems tikslams nei numatyta Fotospauda.lt sąlygose.


Svarbu! Po registracijos patikrinkite šlamštas (spam, brukalas) aplanką ir pažymėkite iš fotospauda.lt gautą laišką kaip ne šlamštas (not spam), jei pagrindiniame kataloge nerasite registracijos patvirtinimo laiško. Patvirtinimo nuoroda galioja 24 val., vėliau nepatvirtintos paskyros yra anuliuojamos.

Rekomenduojame nurodyti tikslų vardą ir pavardę, nes to gali prireikti atsiimant užsakymą

Įvesti registracijos patvirtinimo kodą galite čia